regret01

วิเคราะห์ KASET

regret01 ที่อัปเดต:   
SET:KASET   THAI HA PLC
สำหรับ KASET มีโอกาสเบรคเส้นกดขาลงใหญ่ในรอบ 10 ปี ถ้าเบรคได้ก็มองว่าน่าจะขึ้นไปทำ Wave 3 โดยมีเป้า Fibo อยู่ที่ 161.8% และ 261.8%

หมายเหตุ : ไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดเป็นเพียงมุมมองส่วนตัว และ วิเคราะห์ตามความรู้ที่มี จะซื้อจะขายอยู่ที่ตัวของท่านเองนะครับ
ความคิดเห็น:
KASET : เบรคหัว คลื่น 1 เรียบร้อย ถ้าปิดไม่ต่ำกว่า 2.30 ก็มอง Target ถัดไป 3.52 และ 4.72 ตามลำดับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ