SIAM_

KASET

เพิ่มขึ้น
SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:KASET   THAI HA PLC
จุดเข้า 1.92

SL: 1.80
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
TP#1 - 2.22

TP#2 - 2.41
ความคิดเห็น:
จุดเข้าจริงที่ใช้เทรดในพอร์ตปัจจุบัน ของ kbank เก้บไว้ดูการกำไร ขาดทุน ขายหมู ต่างๆ ไว้เป็นความทรงจำ
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
TP#1 - 2.20
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
TP#2 - 2.41
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 2.04
ความคิดเห็น:
รอ volume
ออเดอร์ถูกยกเลิก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ