mooham2011

KAMART พักตัวหลังจาก gap up with high volume

การศึกษา
SET:KAMART   KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
KAMART มีการยิงขึ้นไปแล้วรอบนึงแล้วกดลงมาแท่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ย่อลงไปยังทำ higher low ผ่านไปสักพักราคาก็ gap up ขึ้นมาจ่อ breakout ด้วย volume ที่ค่อนข้างเยอะจากนั้นพักตัว volume แห้งๆ ล่าสุดมีการดีดด้วย volume ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะยืนยันว่ายืน gap ได้ แม้แท่งที่ดีดขึ้นมาจะปิดไม่ค่อยสวยมากแต่ก็พอใช้ได้น่าติดตาม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ