toey1000coins

jmart 17/7/21

เพิ่มขึ้น
SET:JMART   JAYMART GROUP HOLDINGS PC
jmart tf day มีการเบรค chanel ลงและสามารถ ยืนได้ จึงน่าลงทุนและ cut ต่ำกว่า 33
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ