Nimmano

JFIN เริ่มเป็นขาขึ้น

เพิ่มขึ้น
BITKUB:JFINTHB   JFIN Coin
JFIN เริ่มเป็นขาขึ้น ทำฐานยกสูงขึ้นเรื่อย ๆ เน้น Follow Buy เมื่อทะลุ 65 และตัดขาดทุน เมื่อหลุด 55 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ