mooham2011

ติดตามพฤติกรรมของ JCK

การศึกษา
SET:JCK   JCK INTERNATIONAL PCL
JCK ตอนแรก Breakout ขึ้นไปได้แล้วโดนตบลงมาราคาก็ยังดูไม่เสียทรงเท่าไหร่ เลย zoom เข้าไปดูใน time frame 30 นาที พบว่าในตอนที่ false break นั้นไม่มี volume ทิ้งแรงๆมาจากด้านบน แต่กลับเห็น volume มา peak บริเวณก้นกรอบแทน เลยตีความว่าอาจจะยังไม่ใช่การกระจายของของรายใหญ่ อาจเป็นการเขย่าให้รายย่อยหนีไป ราคาก็ยังสามารถยืนอยู่ได้ จึงอยากติดตามต่อไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ