NutaponKo

jas ปันผลสองรอบไม่พอใจ

SET:JAS   JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
จากทรงกราฟ น่าเด้ง แนวรับ 3.78 หลุดก็ทิ้งเลย หุ้นนี้เก่งจริง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ