smileland

JAS เบรคแนวต้านได้ด้วยวอลุ่มมาก

การศึกษา
SET:JAS   JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
หลังจากทำราคาขึ้นมาจากจุดต่ำได้ เมื่อวานได้เบรคแนวพักตัวขึ้นมาได้เป็นเขียวแท่งใหญ่ มีวอลุ่มสนับสนุน สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือการพักตัวลงไม่ลึกและใช้เวลานานพอสมควรดังนั้นจึงมองในทิศทางที่เป็นบวกสำหรับหุ้นตัวนี้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ