Peteptr

J

เพิ่มขึ้น
Peteptr ที่อัปเดต:   
SET:J   JAS ASSET PUBLIC CO LTD
day
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
มีvolหวดได้เลย
ความคิดเห็น:
cut1.53
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
Buy 1.58
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
Sell 1.63 1/2
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
Buy ATC
ความคิดเห็น:
stop loss 1.60
ความคิดเห็น:
sell 1.78
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร