O-Chin

ถ้าหลุด 36.25 ราคาจะลงไปที่ 30.25 หาจังหว้ะซื้อ

SET:IVL   INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
สำหรับสาย VI สามารถทยอยซื้อได้เลย แต่ Day trade รอดูจังหวะราคา ที่ 30.25 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ