jackyjackkkk

ITD พร้อมไปต่อ

เพิ่มขึ้น
jackyjackkkk ที่อัปเดต:   
SET:ITD   ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLC
ITD พร้อมไปต่อหลังจาก ปรับฐานทำ sideway ใน wave4 มาสักระยะหนึ่ง โดยเป้าระยะสั้น 2.0 เป้าระยะกลาง 2.7
ความคิดเห็น:
แก้ไขครับ เต็มที่อาจย่อมารับ 1.5-1.6 ก่อนไปต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ