Nungz

irpc เริ่มอยู่ใน zone ที่น่าสนใจมากๆ

SET:IRPC   IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 77
1
แนวรับทีน่าทยอย เข้า 3.3-3.2 บาท กลุ่มนี้ต้องเล่นรอบ cycle ควรซื้อราคาที่ตกมากๆๆ และ ช่วง peak ๆ ควรขาย