TPBoon

#ท่าง่าย #คัทเร็ว #upsideเยอะ #เหาฉลาม IRPC (5/3/21)

เพิ่มขึ้น
TPBoon ที่อัปเดต:   
SET:IRPC   IRPC PUBLIC CO LTD
TD BUY เกิดสัญญาณซื้อ ทรงกราฟพยายามจะยกโลยกไฮในชุดคลื่นแรก หากราคาปิดเหนือ 3.52 หรือมากกว่าจะเกิดความน่าสนใจ
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
หากราคาปิดต่ำ 3.38 ให้คัทออกมาก่อน

#ท่าง่าย #คัทเร็ว #upsideเยอะ #เหาฉลาม
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ราคาได้ทดสอบ fibo 1.618 เป็นที่เรียบร้อย หากไม่หลุด ema 10 ใน tf 4h ถือ หากหลุดแนะนำขายครึ่ง ยังไงไม้นี้ท่านต้องกำไร
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ