TPBoon

#ท่าง่าย #คัทเร็ว #upsideเยอะ #เหาฉลาม IRPC (5/3/21)

เพิ่มขึ้น
SET:IRPC   IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 134
4
TD BUY เกิดสัญญาณซื้อ ทรงกราฟพยายามจะยกโลยกไฮในชุดคลื่นแรก หากราคาปิดเหนือ 3.52 หรือมากกว่าจะเกิดความน่าสนใจ
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: หากราคาปิดต่ำ 3.38 ให้คัทออกมาก่อน

#ท่าง่าย #คัทเร็ว #upsideเยอะ #เหาฉลาม
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ราคาได้ทดสอบ fibo 1.618 เป็นที่เรียบร้อย หากไม่หลุด ema 10 ใน tf 4h ถือ หากหลุดแนะนำขายครึ่ง ยังไงไม้นี้ท่านต้องกำไร

ความคิดเห็น