karun249

มาหุ้นไทยกันบ้าง เราว่าตัวนี้กราฟสวยดีนะ

SET:IRPC   IRPC PUBLIC CO LTD
หากราคาลงมาแล้วโมเมนตัมอ่อนตัว มีสัญญาณการกลับตัวสามารถเข้าได้นะคะ สวยๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ