jamesChiran

IRPC เบรกโซนแล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:IRPC   IRPC PUBLIC CO LTD
ราคาฟอร์ม Trading Range แล้วเบรกโซนได้ จัดได้ มองเป้าโซนบนแถวๆแนวต้าน 4.20
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ