koban007nick

ฝึกวิเคราะห์กราฟเพื่อหาจุดเข้าซื้อให้แม่นยำยิ่งขึ้น

SET_DLY:IRPC   IRPC PUBLIC CO LTD
7 ธันวาคม 2566
ชื่อนี้ได้ยินมานานมากแล้วตั้งแต่เด็กๆ
ยังไม่รู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรแต่มันเหมือนเห็น
อยู่ตามล้อรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่า
คิดว่าเขามีทรัพย์สินไหมครับ
คิดว่าเขาจะเจ๊งไหมครับ
แล้วคิดว่าราคาตอนนี้มันต่ำหรือยังครับ
แล้วคิดว่าคุณจะซื้อเก็บไหมครับ
ลองคิดดูคับ
ถ้าใช่ก็จัด
ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยหรือไม่ไปหาข้อมูลเพิ่ม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ