Chol_

มือใหม่ลองเทรดIOST EP 3

BITKUB:IOSTTHB   IOST
รอ bey พร้อมกันนะ จากที่ดูกราฟแล้วช่วงนี้ราคาน่าช้อนเพิ่มจริง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ