M_Saran_Trader

วิเคราะห์หาเหรียญที่กำลังจะพุ่ง #1

BITKUB:IOSTTHB   IOST
- คลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์หาเหรียญที่กำลังจะวิ่งนะครับ
- ใครชอบคลิปแนวนี้ เม้นบอกได้นะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ