Patsorn_K

INSET รอเลือกทาง

เพิ่มขึ้น
SET:INSET   INFRASET PCL
INSET เป็นหุ้นในกลุ่มวางระบบ it และ infra
ซึ่งไม่ว่าจะเป็น 5G หรือ cloud ยังไงก็ต้องใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบอยู่ดี
ถือเป็นธุรกิจที่ได้อานิสงของ mega trend เต็มๆ
ในส่วนของกราฟราคานั้น กำลังรอเลือกทางเหมือนว่าจะรอการประกาศงบ
ซึ่งถ้าเป็นไปตามเป้าของ ผบห ก็น่าจะไปต่อได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ