LenHoon

ILINK -> Big shot ?

เพิ่มขึ้น
SET:ILINK   INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC CO
ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ ผมไม่ได้รู้อะไรมาก แค่เห็นวิ่งแรงมาหลายวันเลยลองมาเปิดกราฟดูภาพกว้างๆตั้งแต่เข้าตลาดดู กราฟมันบอกอะไรผมตอนนี้ ?

ผมรู้สึกว่าบริษัทต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงในแง่ที่จะสามารถทำให้เติบโตได้ระยะยาว ซึ่งผมไม่รู้ว่าคืออะไร ใครรู้บอกผมหน่อยนะค้าบบ
แค่ความรู้สึกล้วนๆนะ ยังไม่หาข้อมูลเลย เดาเอาก่อน555 อันนี้มั่วเอาครับ
รู้แค่เป็นบริษัทแม่ของ ITEL แล้ว ITEL วิ่งขึ้นมาพอสมควรแล้ว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ