Phachaaon

IIG ราคานี้น่าสนใจ By AAon

เพิ่มขึ้น
SET:IIG   I&I GROUP PCL
เป็นราคาที่น่าสนใจ ลองไปพิจารณาได้

ลองดูจุดเข้าซื้อขายได้คามกราฟ

แต่ไม่ได้เป็นการชวนซื้อ เงินของท่าน ความคิดท่าน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ