nipart

IHL เล่นตามเทคนิค

เพิ่มขึ้น
SET:IHL   INTERHIDES PUBLIC
IHL รอจังหวะมีแนวรับ 4.36 - 4.46 ครับ แต่ถ้าไม่ย่อมันวิ่งเลย
ก็มี 2 จังหวะ คือ
1. ซื้อเบรคตามไปเลย
2. หลังเบรค รอย่อไม่หลุด 4.64 ซื้อตามได้
คัทลอส เมื่อราคาหลุด 4.36

เป้าขาย 5.1 - 5.6 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ