TraderJira

IHL จ่อเบรคต้าน

เพิ่มขึ้น
SET:IHL   INTERHIDES PUBLIC
IHL วันนี้วอลุ่มเข้า จ่อเบรคต้าน 2.72บาท ซื้อสะสม
ถ้าย่อลงมา ไม่ควรหลุดเส้นเทรนไลน์
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ