Jakkawarn

ICN จับตา

เพิ่มขึ้น
SET:ICN   INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS
ICN จับตา
ความคิดเห็น: รอเบรก 3.55
ความคิดเห็น: วันนี้เบรกแล้ว ปิดวันให้ดีๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ