Heichou

ICHI น่าจะจบคลื่นปรับ 4 แล้วในรูปแบบ zigzag

เพิ่มขึ้น
SET:ICHI   ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 123
3
แนวโน้มใหญ่เป็นขาลง แต่การรีบาวน์ขึ้นระยะสั้นอยู่ในรูปแบบเทรน
ซึ่งมีลักษณะคล้ายเวฟ 4 จบในรูปแบบ zigzag (มีสัญญาณ indicator บ่งบอกการจบสถานะคลื่น) และกำลังทำคลื่น 5
ซึ่งหากเวฟ 4 จบจริง ไม่ควรเกิด new low

เป้าหมาย อาจคลื่น 5 อาจเกิด failure เนื่องจากเป็น super 3x และเวฟ 4 ปรับตัวลึก
cut loss 4.5 บาท

ความคิดเห็น