hoonruntrend

ichi จะถึงราคา IPO เดิมหรือไม่ก่อน คุณตันเกษียร

เพิ่มขึ้น
SET:ICHI   ICHITAN GROUP PCL
ichi จะถึงราคา IPO เดิมหรือไม่ก่อน คุณตันเกษียร มองตลาดเครื่องดื่มครึ่งปีหลัง 2563 ว่า เป็นเทรนด์ตลาดไปทางสุขภาพมากขึ้น และอิชิตันมีสินค้าใหม่ที่ออกมารับกับเทรนด์นี้ 3 กลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยน้ำด่างผสมวิตามิน “PH PLUS 8.5” เป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ