SET:ICHI   ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
-ขึ้นมาสุดแรง คงต้องถึงเวลาย่อ
-จะย่อหรือลงยาวๆก็ว่ากันไป
-ให้แนวรับแรกอยู่ที่ 5.75
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ