SET:HYDRO   HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
ตัวแรงแห่งวันเล่นเอาเม่ามันกันไป แต่ทั้งนี้ราคายังจบง่ายเพราะกลุ่มนี้กำลังมาแรง ส่วนราคาน่าจะมีการพักตัวอีกสักรอบ ละอาจกลายเป็นตำนานอีกตัวเหมือนสวยสังหารก็ได้ ติดตามกันต่อหลังพักตัวถ้าแนวรับเอาอยู่ ก็น่าสน ลงทุนมีความเสียง ระมัดระวังเงินทุนของท่านด้วย ^^

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ