Aunggul_K

HUMAN ช้าแต่ชัวราคาเป้าหมายระยะสั้น 11 บาท

เพิ่มขึ้น
Aunggul_K ที่อัปเดต:   
SET:HUMAN   HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
HUMAN ช้าแต่ชัวราคาเป้าหมายระยะสั้น 11 บาท
มุมมองราคาจะค่อยๆฟื้นตัวเล่นในกรอบ ไซต์เวย์อัพ ตามแนวโน้ม แนวโน้ม
กำไรหลักไตรมาส 2/66 เพิ่มขึ้น YoY นำโดย DataOn และการฟื้นตัวของธุรกิจของ HUMAN
กำไรหลัก 3Q23 จะขยายตัว YoY นำโดยโครงการใหม่ๆ ที่จะเริ่มดำเนินการ
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
Human อยู่ในโซนที่ทะยอยสะสมซื้อกับได้ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ