premchai

HSI maybe get Head&Shoulder

HKEX:HSI1!   Hang Seng Index Futures
หลังจากขึ้นมาทำไหล่ขวาเมื่อวันศุกร์ และถูกเทในช่วงค่ำวันดังกล่าว

เริ่มมองเห็นเค้าลางของความน่ากลัว หากหลุด neckline ที่วาดไว้ ก็เตรียมตัวเจอกันด้านล่างได้เลย

24740 รออยู่ !!!
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ