marpathan22

HSI Index แชร์มุมมอง

เพิ่มขึ้น
TVC:HSI   ดัชนีฮั่งเส็ง

HSI Index
มุมมองเคลื่นที่เป็นรูปแบบ non double จะสังเกตเห็นการเกิด bearish Divergence ระหว่างปลายคลื่นขา a กับ c เป็นการยืนยันการจบ cycle หลังจากนั่นเกิดการปรับรูปแบบ common flat โดยขา c ได้ทำ low ลงไปไกล้ๆกับ 50% of cycle ก่อนหน้า ส่วนตัวมองว่าสามารถจบการปรับแล้วก็เป็นไปได้ครับ หลังจากนี้คาดว่าอาจมีการปรับตัวขึ้นเพื่อทำ cycle ใหม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ