EasyTraderElliottwave

HPT บันทึกการวางแผนเทรด

SET:HPT   HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED
สำหรับหุ้น HPT ใช้สำหรับบันทึกการเทรดของตัวผมเอง
และแชร์ เป็นมุมมอง การวางแผนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำหุ้น แต่อย่างใด

จะเห็นว่า
1.มีการเบรกเส้น trandline
2.รอเข้าเมื่อราคาย่อ ตาม Fibo 61.8%
3.ตรงกับระดับราคาของ POC (point of control) Volume Profile
4.มี Demand zone มีแรงซื้อรองรับ

แต่ดูจากกราฟปัจจุบัน โอากาสมาไม่ถึงจุดที่ต้องการสูงมาก ก็ถ้าไม่มาเราจะไม่เข้าเทรด
รอเท่านั้นเพื่อความอยู่รอด ถามว่าจุดนี้เข้าดีไหม ก็น่าเข้า แต่ผมจะไม่เข้า ขอต่อรองราคาอีกนิด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ