SET:HFT   HWA FONG RUBBER(THAILAND)
HFT ผ่านวิกฤตช่วง COVID 19 มาได้สวยงาม แต่กับปัจจุบันจะเป็น อย่างไรพอดีเคยเทรดพักนึงกลับมาดูก็นั่งบางอย่างในกราฟว่าจะทำ อย่างไรหากพฤติกรรมราคาเข้าจุดน่าสนใจ ลองดูแล้วคิดวางแผนกันถ้าสนใจ กราฟบอกทุกอย่างแล้วแค่ action ตามที่สมควรและแผนที่วางไว้ก็พอครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ