NutaponKo

เด้งในกรอบ

SET:HFT   HWA FONG RUBBER (THAILAND)
มีการพักตัวแล้วย่อไม่หลุดน่าจะดีด
แนวรับ 2.98
คัท 2.96
เป้าหมายขาย 3.16

ผลิตล้อยาง ตอนนี้ต้นทุนถูกมาก และล้อยางราคาขึ้นแล้วไม่ลง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ