buywach

แนวทางกราฟ HBAR Usdt.

เพิ่มขึ้น
BINANCE:HBARUSDT   Hedera Hashgraph / TetherUS
ความเป็นไปได้ เทรดระยะสั้น แนวโน้มกราฟมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงนี้ มีการแบ่งไว้ 3 ระยะที่จะไปถึง.
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ