Aunggul_K

็HANA มุมมองเริ่มทะยอยซื้้อสะสม

เพิ่มขึ้น
Aunggul_K ที่อัปเดต:   
SET:HANA   HANA MICROELECTRONICS CO
HANA มุมมองเริ่มทะยอยซื้้อสะสม ได้ครับ
แนวรับใหญ่ 43 บาท แต่โซนนี้เริ่มทะยอยได้ครับ
ราคาเป้าหมาย 54.50
ตัดขาดทุน 41 บาท หากผิดทาง
ความคิดเห็น:
เนื่องจากเปิดกระโดดลงแรงจากความผิดหวังงบ Q 4 แนะนำปิดช่วงราคารีบาวครับ
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ