athijade

ทะลุแนวต้าน ยืนยันไปต่อมั้ย

SET:HANA   HANA MICROELECTRONICS CO
ย่อมาแต่ไม่หลุด วอลุ่มเข้าทะลุแนวต้าน
งบไม่ดีแต่เหมือนจะไปต่อ ?
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ