Aunggul_K

HANA ถึงเวลาซื้อสะสม

เพิ่มขึ้น
SET:HANA   HANA MICROELECTRONICS CO
HANA มองมองทางเทคนิค แนวรับ 47.75 เป็นโซนแนวรับที่แข็งแรง หากลงมาทดสอบ อีกรอบ มีโอกาศเกิดเป็น SET UP เป็นจังหวะเข้าลงทุน ลุ้นราคาเป้าหมาย 65 บาท
หากผิดคาด มองจุดถอนตัวบริเวณหลุด 46 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ