SET:GUNKUL   GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
GUNKUL ยังคงเป็นการเล่นย่อซื้อ ราคาอาจวิ่งมาที่ 5.14 แล้วมีการย่อลง เมื่อย้อลงมาให้หาจังหวะเข้าซื้อ ราคาอาจวิ่งไที่ 5.60 ซึ่งเป็นต้านแรกของ TF Day
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ