Thatchai789

gunkul

เพิ่มขึ้น
SET:GUNKUL   GUNKUL ENGINEERING PCL
เป้าแรกให้แถวๆ 3.75 แล้วใช่emaรันไปเลยๆปิดต่ำว่าemaเมื่อไหร่ก็ออกมาก่อน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ