SET:GULF   GULF ENERGY DEVELOPMENT LTD
หลังจากที่ราคาขึ้นมาทำ all time high แล้วย่อลงมา ตอนนี้น่าจะไม่สามารถขึ้นไปทำ higher high ได้อีกแล้ว จึงมองว่าราคาน่าเริ่มเปลี่ยนเป็นเทรนลง
แต่โดยส่วนตัว ไม่ถนัด DW
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ