prajobv

Por : Technical Analysis

เพิ่มขึ้น
SET:GULF   GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
ส่องหุ้น GULF

จากกราฟรายวัน ราคาหุ้น GULF มีทิศทางเคลื่อนตัวไปตามแนวโน้มขาขึ้น เราสามารถหาราคาเป้าหมายหุ้นด้วยช่องแนวโน้มขาขึ้น และ Fibonacci projection ที่ 61.8%, 100.0% และ 161.8% ตามลำดับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ