WaveRiders

GULF , Go up

เพิ่มขึ้น
SET:GULF   GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 75
2
GULF, 02/ 05 /2019

Day หุ้นเพิ่งเข้าตลาด. ภาพใหญ่ยังมองไม่ชัด นับคลื่น เป็นชัดๆไปก่อน
ไปได้อีกสักหน่อยทั้งคู่.

#WaveRiders

ความคิดเห็น