win.sutthichai

Gulf: เป็นขาขึ้นด้วย การวิเคราะห์ทาง technical

เพิ่มขึ้น
SET:GULF   GULF ENERGY DEVELOPMENT LTD
Gulf เป็นหุ้นที่พึ่งเข้าตลาดได้ไม่นาน ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ถือว่า่ ยังมีไม่มาก จากข้อมูลทั้งหมด เมื่อแรกเข้าตลาดมาราคาเปิด ณ วันแรกที่ 57.50 ราคาได้ไปทำจุดสูงสุดที่ราคา 83.50 ภายใน 1 เดือนถัดมา หลังจากนั้น ก็ปรับตัวลงเรื่อยมา จนกระทั่ง ราคาได้มาหยุดที่ ที่ระดับราคา 61.25 บาท ซึ่ง เป็นบริเวณเดียวกันกับแนว Fibonacci 61.8% หลังจากนั้น ราคาก็ได้มีการทดสอบ แนวรับนี้ อีก 3 รอบ คือ 26 มิ.ย. , 29 มิ.ย. และ 18 ก.ค. ซึ่ง ณ ระดับราคานี้ สามารถ รับเอาไว้ได้ มีความแข็งแรง พอสมควร ทำให้ราคา เริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้น หากดูให้ดีแล้ว ระดับราคานี้คือที่ 61.25 ถือว่า อยู่ในจุดสูงกว่าราคาของหุ้นที่ได้เข้าตลาดวันแรก เป็นที่น่าสนใจ

เมื่อวันที่ 14-23 พ.ค. ราคาได้มีการทดสอบเส้น Trendline (สีดำ) แต่ไม่สามารถผ่านไปได้ จนกระทั่ง ราคาได้ย้ำระดับราคาที่ต่ำสุด ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น เมื่อราคาปรังตัวขึ้น จึงทำให้ขึ้นไปทดสอบ เส้น Trendline นี้อีกครั้ง ณ วันที่ 8-10 ส.ค. ที่ผ่านมา และสามารถ Break Out Trendline ได้เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ส่งผลให้ แนวต้าน ตามรูปแบบของ Trendline นั้น ถูกทำลายลง อาจจะกล่าวได้ว่า่ ณ ราคา ที่ 61.25 น่าจะกลายเป็นราคาที่ต่ำสุด การปรับตัวลงของราคา มีโอกาสที่จะสิ้นสุดลงแล้ว

หลังจากที่ Break Out Trendline ได้แล้ว ทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 70 บาท และ ราคาได้ทำ Throwback เพื่อทดสอบความแข็งแรงของ Trendline อีก 1 ครั้ง ก่อนที่ีราคาจะขึ้นไปทำ new high ใหม่ได้ เมื่อวันที่ 14 ก.ย. พร้อมกับ ปริมาณการซื้อ ที่เพิ่มขึ้น อย่างเห็นได้ชัด

ดังนั้จุดเข้าซื้อ จะอยู่บริเวณ ราคา High ที่ 70 บาทนี้ และ จุด ตัดขาดททุน จะอยู่ที่ 66.75 และ ราคาเป้าหมาย แรก จะอยู่บริเวณ 82.25 ซึ่งเป็น ราคาสูงสุด จุดเดิม ที่เคยมี ถ้าผ่านไปได้ มีโอกาส ที่จะไปถึง 87.75 หรืออาจจะสูงกว่าได้ ขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการในอนาคต

"ทั้งหมดนี้ เป็นการวิเคราะห์ ตามหลัก Technical Analysis เพื่อเป็นความรู้ เท่านั้น มิได้ชักชวนให้ซื้อ หรือ ขายหุ้นแต่ประการใด"
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ