SET:GULF   GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
38.75 - 39.5 เบรคทางไหนราคาก็ไปทางนั้น
ความคิดเห็น:
ปรับเส้น 38.75 เป็น 38.5 และ 40.25 เป็น 40
และเพิ่มแนวรับ 36 อีกเส้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ