O-Chin

รูปแบบราคาพักตัวเตรียม Break out

เพิ่มขึ้น
O-Chin ที่อัปเดต:   
SET:GULF   GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
ราคามีการพักตัว

รอลงมาไกล้แนวรับค่อยซื้อ
ความคิดเห็น:
หากทะลุกรอบราคาแนวต้าน รอ Re-bound แล้วซื้อต่อ เพราะราคาหลุดกรอบแล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ