Yusree_CEO

ลองวิเคราะห์การขึ้นของเหรียญ GRTUSD

เพิ่มขึ้น
BITTREX:GRTUSD   The Graph / US Dollar
ฝึการวิเคราะห์ตีเส้นเพื่อกำหนดราคา อีก 1-2 ลองมาดูกันครับ