Yusree_CEO

ลองวิเคราะห์การขึ้นของเหรียญ GRTUSD

เพิ่มขึ้น
BITTREX:GRTUSD   The Graph
ฝึการวิเคราะห์ตีเส้นเพื่อกำหนดราคา อีก 1-2 ลองมาดูกันครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ