Aunggul_K

GPSC ไอเดียซื้อสะสม

เพิ่มขึ้น
SET:GPSC   GLOBAL POWER SYNERGY PCL
GPSC 😎 GPSC ไอเดียซื้อสะสม ทางเทคนิคเกิดสัญญาณกลับ ลุ้นงบที่จะระกาศวันนี้ดีขึ้น ทั้ง QOQ และ YOY
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ