Aunggul_K

🍃 GPSC มุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการฟื้นตัวในปี 2023 🌷

เพิ่มขึ้น
SET:GPSC   GLOBAL POWER SYNERGY PCL
GPSC 🍃 GPSC มุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการฟื้นตัวในปี 2023 🌷•ต้นทุนถ่านหินและก๊าซที่มีทิศทางปรับลดลงจะส่งผลให้ราคาไฟฟ้าลดลงอยู่แล้วไม่ว่าจะมี หรือ ไม่มีนโยบายจากพรรคการเมือง ดังนั้น การปรับลดค่าไฟฟ้าในช่วง 2H23 จึงไม่น่าส่งผลกระทบต่อ SPP

•การดำเนินการของโรงไฟฟ้า Glow Phase 5 และ Gheco-One กลับมาดีขึ้นมาก หลังการปิดซ่อมบำรุงตามแผนใน 1Q23

•GPSC ยังคงขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

•Avaada เริ่มมีกำไรจากการดำเนินงาน โดยคาดว่าในปี 2023 จะมีส่วนแบ่งกำไรมาที่ GPSC มากกว่า 200 ล้านบาท (พลิกกลับจากขาดทุนในปี 2022)

•NV Gotion (GPSC ถือสัดส่วนทางอ้อมราว 25%) มีแผนตั้งโรงงานแบตเตอรี่ (เน้นกลุ่มลูกค้า passenger EV เป็นหลัก) ในประเทศไทย (SCOD ปลายปี 2023) โดยมีกำลังผลิตเริ่มต้น 1GWh และขยายสู่ 2GWh ภายในปี 2025💡 สรุป: ราคาหุ้น GPSC ที่ปรับลดลงมามาก จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อ (ราคาเป้าหมาย 88 บาท)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ