Nattajakan

GPSC : กำลังสร้างฐาน กรอบ 68.5-72.75

เพิ่มขึ้น
SET:GPSC   GLOBAL POWER SYNERGY PCL
GPSC : กำลังสร้างฐาน
กรอบล่าง 68.5
กรอบบน 72.75

มี 2 กรณี
Sideway trading ก็ ซื้อรับ ขายต้าน
แต่หาก เป็น Breakout up trend ต้องรอก่อน

รออีกอย่างคือ รองบ สำคัญที่ ต้นทุน ค่าแก๊ส กับน้ำมัน ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ส่งผลต่อ โมเมนตัม การเคลื่อนที่ของราคา แน่นอน

มองว่า ทยอยสะสม ได้ครับถ้า มองขึ้น ระยะกลางถึงยาว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ